Organisation

Logo

Organisation

Equmeniakyrkan i Lycksele tillhör Equmeniakyrkan som bildades 2011.

Församlingen följer en demokratisk struktur och på sk. församlingmöten som sker ett antal gånger per år beslutas sådant som rör personal, ekonomi och verksamhetsfrågor. I samband med årsmötet väljs styrelse och ledamöter i olika grupper för det kommande året. De flesta medlemmarna deltar i en kyrkvärdgrupp, men det är inget krav.

Församlingens ungdomsarbete sker i samarbete med ungdomsorganisationen Equmenia.

Programgruppen

Margit Emilsson
073-8430430

Fastighetsgruppen

Roland Sjögren
‭070-3250276

Arbetsgruppen

Maria Bygdén
073-8008477